Servo kabeli

CF 210.UL

Servo-kabel sa PVC plaštom, zaštićen
Radijus savijanja 10xd

Hr igus servo kabel cf ul 21png

Servo-kabel sa PVC plaštom, zaštićen
Radijus savijanja 7,5xd

CF 270.UL.D

Servo-kabel sa PUR plaštom, zaštićen
Radijus savijanja 10xd

CF 27.D

Servo-kabel sa PUR plaštom, zaštićen
Radijus savijanja 7,5xd