Friafit® fitinzi za kanalizacijske sustave

Friafit® lukovi ABM/S

Kod promjena trase odvodnih i mješovitih voda, Friafit kompaktni lukovi sa kutovima od 15°, 30° i 45° olakšavaju trasiranje cijevi, a mogu se čak i kombinirati kako bi stvorili kuteve od 60°, 90° i tako dalje. Osim toga, integrirane spojnice za spajanje elektrofuzijom smanjuju vrijeme potrebno za instalaciju.