Friagrip® spojnice za cijevi

Friagrip elementima za tlačne cijevi možete spajati različite materijale. Pri tome je moguće nadoknaditi razlike u dimenzijama i do 44 mm. Zahvaljujući tome, linija proizvoda Friagrip je univerzalni ugradbeni element, bilo da je potrebno popraviti određeni dio u upotrebi, izvršiti spajanje na već postojeću mrežu cijevi ili postaviti nove instalacije.

Friagrip nudi kompletan program koji se sastoji od spojnica, prirubničkih adaptera, redukcija, završnih kapa i PE adaptera.

Zahvaljujući ovim čvrstim ugradbenim dijelovima možete savladati i najzahtjevnije projekte, kao što je primjerice u instalacijama koje su godinama korištene i pri tome su u upotrebi bile cijevi od raznih materijala i raznih promjera.

Trostruke pogodnosti koje Vam pruža Friagrip:

  • Jedinstveni moment zatezanja za sve materijale cijevi omogućava bolje rukovanje
  • Spoj otporan na istezanje čini ugradnju potpora suvišnom
  • Univerzalna primjena za najrazličitije vrste nezgoda, smanjuje potrebne zalihe