Friagrip® spojnice za cijevi

Ojačavajuća obujmica RS

Kompaktni komad iz dva polietilenska sedla namijenjen za reparaturu manjih oštećenja cijevi bez istjecanja medija iz cijevi. Sa slobodnim elektrozavojnicama za direktan prijenos topline sa spojnice na cijev.

PE 100 SDR 11, max dozvoljeni radni tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plin).