Frialen® sigurnosni fitinzi za trajne spojeve

Frialen® sigurnosni fitinzi - trostruka premoć

  • Slobodna grijaća zavojnica omogućava jednoliku emisiju topline za vrijeme zavarivanja i posebno homogen spoj materijala.
  • Produljena zona zavarivanja kako bi se postigla što veća čvrstoća zavarenih spojeva, bitno iznad europskih normi.
  • Dulja dubina uvlačenja postiže se apsolutno pouzdan spoj cijevi i time bolja kompenzacija kutnih odstupanja i sila savijanja.