Frialen® XL fitinzi za velika spajanja

Čak i najzahtjevnije i najsloženije instalacije i nove tehnologije kao što je uvlačenje novih cijevi u postojeće ugrađene cijevi (relining) može se sa lakoćom savladati korištenjem Frialen sigurnosnih fitinga raspoloživih za promjere od d250 do d1200.

Prednosti:

  • Tehnologija cijevi velikih dimenzija, preko d250 pa do d1200 mm
  • Najbolja kvaliteta zavarivanja zahvaljujući tehnologiji predgrijavanja i vanjskim ojačanjima
  • Alati prilagođeni za XL format