Graco uređaji za raspršivanje boje

Hr xp uredjaj za rasprsivanje boje
XP

2K uređaj za aplikaciju dvokomponentnih premaza sa fiksnim omjerom miješanja

Hr uredjaji za rasprsivanje boje xm
XM

2K uređaj za aplikaciju dvokomponentnih premaza sa podesivim omjerom miješanja od 1:1 do 10:1

Hr promix graco

Elektronski višekomponentni proporcioner idealan za materijale s otapalima, vodom te one koji se kataliziraju kiselinom