Regulacijski i nadzorni sistem

Regulator nivoa ENR20/ENR30

Niveauregler ENR200/ENR300

ENR 20je opremljen relejnim izlazom (MIN/MAX)kontakt ovisno o primjeni ON ili off.
Sklopno kašnjenje ovisno o brzini promjene razine može se postaviti između 0...10 sec.

Tehnički podatci ENR20
Broj kontakata:2
Kontakti:1 izmjenivač
Signalizacija:2 LED
max. uklopna struja:6 A
Vrijeme reagiranja:0 bis 10 sec.
Izlazni napon:12 bis 14 V AC
Izlazna struja:8 mA
Tehnički podatci ENR30
Broj kontakata:3
Kontakti:2 izmjenjivač
Signalizacija:2 LED
max. uklopna struja:6 A
Vrijeme reagiranja:ca. 1 sec.
Izlazni napon:12 do 14 V AC
Izlazna struja:8 mA