Samoregulirajuće grijaće trake

VPL Samoregulirajući grijaći kabel

VPL

Samoregulirajući grijaći kabeli za primjenu kod procesnih temperatura do 230 °C .

Tehnički podaci
Snage:15 W, 30 W, 45 W, 61 W (pri 10 °C)
Zona:Ex-zona, Zona 1, Zona 2 (plin, bez Ex, Zona 2, Zona 22 (prašina)
Kemijska otpornost: Zaštitna izolacija (-CT)
Napajanje:230 V AC ili 254 V AC
Max. temperatura:do 230 °C (dugotrajno)
Max. temperatura:250 °C (kratkotrajno)
Minimalna temperatura okoliša:-60 °C