Brtvena pregrada

Zidni kompenzator bez nabora ili sa jednim naborom

Kompensator - ohne Welle / - mit einer Welle

Tip W100x (bez nabora, bez vakuum potpornog prstena), W110x (sa naborom, bez vakuum potpornog prstena) i W111x (sa naborom, sa vakuum potpornim prstenom)
x = SS/FS/SF/FF
(DN200 - DN4000)

Tip ključa
W1 = Tip
1 = Broj nabora
0 = Izvedba sa potpornim prstenima
FF = Izvedba sa fiksatorima

Zidni kompenzator bez nabora ili sa jednim naborom

Izvedba: Ovisno o naboru i nominalnom promjeru na zidnoj cijevi i cijevi kroz koju prolazi medij, sa prirubnicama od pune gume i montažnim prirubnicama ili sa nastavkom za stezanje (fiksiranje)
Opcionalno sa vakuum potpornim prstenom
Opcionalno kompenzator sa priključkom na terenu za ugradnju nakon što se položi cijev
Nominalni promjer: Standard do DN 4000
Moguće veličine između ili ostale kombinacije nominalnih promjera
Ugradbena dužina: Standard LE = 150 do 250 mm
Ostale dužine na zahtjev
Tlak:

Ovisno o nominalnom promjeru do 2,5 bar
Vakuum ili vanjski tlak nije dopušten bez vakuum potpornog prstena

Kretanje: Za aksijalna, lateralna i kutna kretanja

Primjena:

Elektrane, izgradnja postrojenja, armaturna okna, kućište turbina, npr. za izgradnju naselja na cijevima, brtve u cijevima za daljinsko grijanje kod podzemnih voda

Gumeni mijehovi

Guma

Tkanina

Max. temp.

Primjena

EPDM

Najlon

100 °C

Rashladna voda, topla voda, morska voda, kiseline, razrijeđene klor otopine

EPDM

Kevlar

100 °C

Rashladna voda, topla voda, morska voda, kiseline, razrijeđene klor otopine

EPDMht

Kevlar

120 °C

Rashladna voda, topla voda, morska voda, kiseline, razrijeđene klor otopine

EPDMtw

Najlon

100 °C

Pitka voda

EPDMtw

Kevlar

100 °C

Pitka voda

EPDMaf

Najlon

100 °C

Abrazivni materijali, ekstrakcija vode i pijeska

EPDMaf

Kevlar

100 °C

Abrazivni materijali, ekstrakcija vode i pijeska

EPDMbeige

Najlon

100 °C

Namirnice

EPDMbeige

Kevlar

100 °C

Namirnice

IIR

Najlon

100 °C

Topla voda, kiseline, baze, plinovi

IIR

Kevlar

100 °C

Topla voda, kiseline, baze, plinovi

CSM

Najlon

100 °C

Jake kiseline, baze, kemikalije

CSM

Kevlar

100 °C

Jake kiseline, baze, kemikalije

NBR

Najlon

100 °C

Ulja, gorivo, otapala, komprimirani zrak

NBR

Kevlar

100 °C

Ulja, gorivo, otapala, komprimirani zrak

NBRbeige

Najlon

100 °C

Ulja, masnoće

NBRbeige

Kevlar

100 °C

Ulja, masnoće

CR

Najlon

  90 °C

Hladna voda, voda sa malo ulja, morska voda

CR

Kevlar

  90 °C

Hladna voda, voda sa malo ulja, morska voda

FPM

Kevlar

180 °C

Korozivne kemikalije, naftni destilati

FPMbeige

Kevlar

180 °C

Ulja, masnoće

NR

Najlon

  70 °C

Abrazivni materijali

Silicon

Kevlar ili staklo

200 °C

Zrak, morska atmosfera, masnoće, medicinska tehnologija


Tipovi pregrada

Tip  Na zidnoj cijevi Na cijevi medijaTlak Nominalni promjer
W110SS Nastavak Nastavak Mali Cijev medija do DN 1000
W110FS Flanža Nastavak Mali Cijev medija do DN 1000
W110SF Nastavak Prirubnica Mali Zidna cijev do DN 1000
W110FF Prirubnica Prirubnica Do 2.5 bar sa vakuum potpornim prstenom, testirano za vanjski tlak, do 13 m vodenog stupa Zidna cijev do DN 4000
U110A Prirubnica Prirubnica Visoki tlak Zidna cijev do DN 4000

Prirubnice

Izvedba: Jednodijelne ili višedijelne okrugle montažne prirubnice sa otvorima
Opcionalno potporni stup za visoki unutarnji tlak
Norme: DIN, EN, ANSI, AWWA, BS, JIS, specijalne mjere
Materijal: Ugljični čelik: 1.0038 (S235JRG2)
1.0570 (S355J2G3)
Nehrđajući čelik: 1.4301 (X5CrNi18-10)
1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2)
Ostali materijali na zahtjev
Zaštita od korozije: Grundirano, pocinčano, specijalna boja

Stege za pričvršćivanje

Izvedba: Ovisno o tlaku i nominalnom promjeru, stezni remen ili zglobne vijčane stege
Pri višem tlaku, 2 stege na svakoj strani za pričvršćenje
Širina:  
Stezni remen: ¾“
Zglobna vijčana stega: ovisno o Ø: 18 – 30 mm
Materijal:  
Stezni remen sa vijcima (kliještima): 1.7300
Zglobne vijčane stege, remen i kućište: 1.4016 (Schraube Stahl verzinkt)

Pribor (opcionalno)

Zaštitni sloj: UV-zaštitni sloj
Zemljani zaštitni sloj
Protupožarni sloj
Zaštita od prskanja

Potporni prsteni

Tip Vakuum potporni prsten Tlak
W100x bez Ovisno o nominalnom promjeru do 2.5 bar
vakuum stabilnost na zahtjev
W110x bezOvisno o nominalnom promjeru do 2.5 bar
vakuum stabilnost na zahtjev
W111x unutar vrha nabora Ovisno o nominalnom promjeru do 2.5 bar
Testirano za vanjski tlak do 1.3 bar
Materijal
Nehrđajući čelik:1.4301 (X5CrNi18-10)
1.4539 (X1NiCrMoCu25-20-5)
1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2)
Ostali materijal na zahtjev
Ugljični čelik:1.0570 (S355J2G3) gumena zaštita