Metalni kompenzatori

Technik

Dostupno od DN 40 do DN 5000
Različiti materijali

Anwendungsbeispiele

Tipične primjene