Kontrolnik nivoa

Schwimmer - Aufbau oben

Mehanički kontrolnik nivoa, za tekuće medije
Sa magnetskim upravljanjem jednog mikrošaltera
Montaža s gornje strane

Schwimmer - Aufbau seitig

Mehanički kontrolnik nivoa, za tekuće medije
Sa magnetskim upravljanjem jednog mikrošaltera
Zidna montaža

Pendelschwimmer am Kabel

Plovak se satoji od jednog šupljeg valjka ili jedne kugle sa ugrađenim mikrošalterom

Schwimmer - Baureihen Sauglanzen

Usisna cijev se sastoji od jedne kompaktne sklopke sa plovkom, sa posebnom vodljivom usisnom cijevi

Ultraschall

Ultrazvučni šalter nivoa Echotel posjeduje dva identična Piezo-kristala za slanje (T, transmit) i primanje (R, receive) i bazira se na jednoj visoko frenkventnoj impulsnoj tehnologiji

Optisch

Kroz prizmu se šalje jedan optički elektronski signal koju producira jedna infracrvena LED zraka

Kalorimetrisch

Kalorimetrijski prekidač nivoa je jednostavan
i svestran i može se koristiti kao granična sklopka razine ili detektor odvojnog sloja

za tekućine.
Mjerenje nastupa kroz utvrđivanje različite toplinske vodljivosti dotičnih medija

Rotor (Drehflügel-Füllstandwächter)

Prekidači nivoa se primjenjuju po potrebi
kao puni, prazni ili dojavnik potreba za sve sipke tvari
mulj i paste .
Rotori kontroliraju nivo
u silosima, spremnicima, vagonima,

odvodnim cijevima.