Klipna inline-izvedba

Fluvafix FX-...AP

Durchflusswächter FX

Mehanički kontrolnik protoka za tekuće ili plinovite medije sa magnetskim upravljanjem jednog "Reedšaltera. Plastično kućište sa integriranim filterom.

Justirana uklopna vrijednost
Integrirani filter
Kontrola manjih količina protoka
Visoka rasklopna snaga
Opcionalni graničnik protoka u Ausströmstück