Paddel, Flappe

Fluvatest CM2K-...HM/HK

Fluvatest CM2K-...HM/HK

Uređaji rade na principu federgestützten Paddels sa magnetskim upravljanjem jednog mikrošaltera.

Primjenjiv za nazivni promjer od DN 25 do 200
Mali gubitak tlaka
Hermetičko odvajanje električnih
i hidrauličkih elemenata
Zaštita funkcionalnih dijelova kroz gumeni  mijeh
Jednostavno justiranje podesivim vijkom