Paddel, Flappe

Fluvatest UB1-...H/E

Durchflusswächter UB1

Uređaji rade na principu metallbalggestützten Paddels sa magnetskim upravljanjem jednog mikrošaltera.

Primjenjiv za nazivni promjer od 25 do 200
Mikrošalter sa zlatnom prevlakom za
manja strujanja i srebrnom prevlakom za 
veća strujanja
Mali gubitak tlaka
Vizualna kontrola funkcije kroz transparentni
poklopac