Paddel, Flappe

UR1/UR2

Durchflusswächter UR1/UR2-...G/A

Uređaji rade na principu federgestützten Paddels sa magnetskim upravljanjem jednog "Reedšaltera".

Točnost pri ponavljanju
Mali gubitak tlaka
Hermetičko odvajanje električnih
i hidrauličkih elemenata