Kalorimetrijski, magnetsko induktivni, vortex

EFIN-...RK

EFIN-...RK

Opće karakteristike

  • prekidač/-transmiter protoka za male protoke
  • Moguća kombinacija sa temperaturnim prekidačom ili transmiterom
  • Bez pomičnih dijelova
  • Jednostavno rukovanje
    Mali gubitak tlaka
  • Različiti nazivni promjeri
  • Linearizirano i temperaturno kompenzirano