Mjerači protoka sa lebdećom kuglicom ili rotametri

Durchflussmesser GK

Mjerač protoka
Priključak Rp 3/8" do Rp 1"

Durchflussmesser GKL

Mjerač protoka
Priključak Rp 1" do Rp 2"

Durchflussmesser GR

Mjerač protoka
Priključak NPT 1/8"

Durchflussmesser UK-020

Mjerač protoka
Priključak NPT 1/8"

Durchflussmesser UK-040

Mjerač protoka
Priključak NPT 1/8"

Durchflussmesser UK-044

Mjerač protoka
Priključak NPT 1/4"

Durchflussmesser UK-047

Mjerač protoka
Priključak NPT 1/2"

Durchflussmesser UK-048

Mjerač protoka
Priključak NPT 3/4"

Durchflussmesser UK-050

Mjerač protoka
Priključak NPT 1"

2100 2300 2340

Mjerači protoka tipa 2100, 2150, 2300 i 2340 za tekuće i plinovite medije.

6001 6002

Mjerač protoka za tekuće i plinovite medije
Priključak sa navojem ili prirubnicom

DWG
DWG

Kontrolnik protoka
Priključak G 1/4" do G1"

DWM/A

Kontrolnik strujanja
Priključak G 1/4" do G1"

SC-250

Mjerač protoka

Priključak do DN150