Mjerači protoka sa lebdećom kuglicom ili rotametri

Koniflux UK-020

Durchflussmesser UK-020

Ovaj mjerač protoka radi na principu plovka, pri čemu se kugla u mjernoj cijevi slobodno lebdi.

  • mjerna skala na prednjoj strani
  • Mjerna skala zrak i mjerenje protoka vode
  • opcija: ventil