Mjerači protoka sa lebdećom kuglicom ili rotametri

Koniflux UK-047

Durchflussmesser UK-047

Ovaj mjerač protoka radi na principu plovka, pri čemu se kugla u mjernoj cijevi slobodno lebdi.

  • mjerna skala na prednjoj strani
  • dvostruka skala l/min i l/h
  • Mjerna skala zrak i mjerenje protoka vode