Mjerači protoka sa lebdećom kuglicom ili rotametri

Mjerači protoka tipa 2100 2300 2340

2100 2300 2340

Mjerači protoka tipa 2100, 2150, 2300 i 2340 za tekuće i plinovite medije.
Mjerači protoka rade na principu Schwebekörper-Messprinzip. Dodatno su opremljeni sa jednim ventilom za reguliranje protoka.

  • visoka točnost
  • regulacija protoka
  • mali gubitak tlaka
  • puno opcija