Mjerač temperature

Otpornički termometar
Klasa B po DIN-u IEC 751

Temperaturno područje : -200°C do +600°C
Typ ST-30, ST-40

Low-Cost otporski termometar
Klasa B po DIN-u IEC 751

Temperaturno područje: do 200°C

Termo-element
Klasa 1 po DIN-u IEC 584

Temperaturno područje: -200°C do +600°C
Temperaturmesser ETS

Mjerač temperature
Priključak G1/2"
Mjerno područje 0 - 250°C

Temperaturdifferenzmesser ETSD

Diferencijalni termometar
Priključak G1/2"
Mjerno područje T1 -20 do 80°C, T2 -20 do 120°C

Temperaturmesser Omni-T

Mjerač temperature
Priključak G1/2"
Mjerno područje 0 do 100°C

Temperaturmesser Flex-T

Mjerač temperature
Priključak G1/2"
Mjerno područje 0 do 100°C