Mjerač temperature

Mjerač temperature ETS

Temperaturmesser ETS

Mjerač temperature se sastoji od jednog PT100 otporničkog osjetnika, koji posjeduje vrlo dobre dinamične karakteristike. Promjena otpora koja ovisi o temperaturi se pomoću pridodane, linearizirane elektronike pretvara u temperaturno proporcijalni 4...20mA signal.

4...20mA dvovodni mjerač temperature

brzo vrijeme odziva
podesiva uvodnica za jednostavno usmjeravanje