Pokazivač protoka

Kolben Ventilbauweise

Pokazivač protoka sa mjernom skalom koja pokazuje trenutni protok.

Kolben Inlinebauweise

Pokazivač protoka sa mjernom skalom koja pokazuje trenutni protok.

Rotor, Turbine, Zahn- u Ovalrad

Medij pokreće rotor, turbinu, zupčasti i ovalni zupčanik, koji se ovisno o protoku lagano ili brzo pokreću,vrte. Brzina protoka je proporcionalna prema detektiranoj frenkvenciji.

Schauglas, Klappe, Kugel

Tekući medij ulazi u promatračko "Sichtfeld" i na taj način se može optički provjeriti kvaliteta i konzistencija medija.