Pokazivači i regulatori

Selbstversorgende Aufsteckanzeigen

Digitalni pokazivač ili kontroler

 

Universalanzeigen

Univerzalni -zaslon- i regulator za temperaturu, frekvenciju i standardne signale

Druckanzeigen

Digitalni manometar za ugradnju u elektro ormar.

Mjerno područje: -1 bar do 10 bar

Temperaturanzeigen

Univerzalni zaslon za temperaturu