Tlačni manometar

- Manometar sa Bourdonovom cijevi 
- Manometar za precizno mjerenje
- Kontaktni manometar
- Membranski manometar
- Diferencijalni manometri