Mjerenje kvalitete i ušteda električne energije

Prijenosni uređaj za snimanje kvalitete električne energije Blackbox G4500

hr prijenosni uredjaj za snimanje elektricne energije g4500 670

BlackBox G4500 je serija prijenosnih uređaja za snimanje kvalitete električne energije. Koristi revolucionarni PQZIP algoritam koji uređajima ove serije omogućuje mjerenje, spremanje i besprekidnu analizu podataka.

Pri analizi snage, važno je pobrinuti se da se ne dogodi nešto neočekivano. Uvijek se traže rješenja koja omogućuju bolje mjerenje, spremanje i analiziranje podataka.

Problem korelacije događaja i incidenta se promatra tako da je događaj koji korisnik želi snimiti ovisan o pretpostavci koja ovisi o znanju i iskustvu korisnika, dok je incident stvarni problem u mreži. Korelacija događaja i incidenta ovisi o statistici i znanju korisnika. Kako bi se izbjeglo ponavljanje incidenata, potrebna je detaljna analiza. Ako se događaj ne definira precizno, incident može biti loše interpretiran ili će proći neopaženo. U nekom drugom slučaju previše događaja može biti nasumce zabilježeno i na taj način bi se beskorisno potrošila memorija. S Elspecovim revolucionarnim PQZIP algoritmom omogućena je jedinstvena prednost besprekidnog snimanja svih valnih oblika cijelo vrijeme. PQZIP algoritmom BlackBox G4500 ima mogućnost tehnologije komprimiranja podataka u omjeru 1000:1 i tako može spremiti sve valne oblike koje je besprekidno snimao. Primjeri najbitnijih veličina koje uređaj kontinuirano snima i do vremena dužeg od jedne godine su efektivne vrijednosti napona i struje, harmoničko izobličenje, djelatna i jalova snaga, faktor snage, nesimetrične komponente, itd. Valni oblici čije su efektivne vrijednosti 4 V i 5 A uzorkuju se sa 1024 uzorka/periodi, odnosno 256/periodi. Ovo omogućuje jako točne rezultate bez potrebe za definiranjem događaja i pragova. S uređajem BlackBox G4500 za snimanje kvalitete električne energije niti jedan događaj neće biti propušten!

BlackBox G4500 prijenosna serija je u potpunosti u skladu sa normom IEC 61000-4-30 i spada u razred A. Drugi parametri, koji nisu uključeni u standard (npr. struja i snaga), se računaju usporednim metodama koje standard propisuje. Harmoničku analizu uređaj vrši s dva FFT sustava. Sustav Cycle by Cycle odrađuje brzu Fourierovu transformaciju pri rezoluciji 1 periode za povećanu širinu pojasa te nudi 512 harmonika pri frekvencijama 50 i 60 Hz. Sustav 10/12 Cycles FFT izvodi na rezoluciji 10/12 perioda za podgrupne proračune, odnosno sustav nudi amplitudu i kut 512 harmonika na rezoluciji 5 Hz.

Ulazno-izlazni portovi prijenosnog BlackBoxa G4500 proširuju mogućnosti monitoringa uređaja pomoću dodatnih i digitalnih i relejnih priključaka. Uređaju nije potrebno web sučelje i moguće ga je spojiti na bilo koje računalo te dobiti mjerne rezultate u realnom vremenu. Elspecova jedinstvena kalibracijska metoda u proračunu u obzir uzima mjernu nesigurnost uređaja i strujnih kliješta te se onda kalibracijom eliminira nesigurnost kliješta i u konačnici daje superiornu točnost u odnosu na druge uređaje za snimanje. BlackBox G4500 nudi VDC/IDC input te ne zahtijeva upotrebu kablova pri prijenosu podataka, dovoljan je Wi-Fi. Također, opremljen je s 4 AC i 2 DC naponska kanala kako bi bio prilagođen mjerenju svake konfiguracije mreže. Ima 4 AC strujna kanala kako bi mogao mjeriti sve tri faze i nulvodič te jedan dodatni AC/DC kanal za promatranje struja koje se zatvaraju kroz dozemne kapacitete.

Povezivanje sa softwareom PQScada Sapphire nudi gotovo neograničene mogućnosti grafičkog prikaza i analize snimljenih podataka.

Uz uređaj se mogu uzeti i izborna pomagala kao što su GPS, višefrekvencijski modem, potvrde o poštivanju normi razreda A i različiti tipovi i modeli strujnih kliješta.

Specifikacije:

Uzorkovanje valnih oblika

Naponsko uzorkovanje

1024 uzorka/periodi

Strujno uzorkovanje

256 uzoraka/periodi

Naponski harmonici (individualno, parni, neparni, ukupno) do maksimalno:

511. harmonik

Strujni harmonici (individualno, parni, neparni, ukupno) do maksimalno:

127. harmonik

Tip analogno-digitalnog konvertera

16/20 bit

Kapacitet pohrane

Unutarnja memorija

32 GB / 32 TB (kompresija)

Analiza kvalitete električne energije

Detekcija prijelazne pojave

19,5 / 16,3 µs

Komunikacijski portovi

Ethernet portovi

3

Wi-Fi komunikacija (802.11g)

1

Napajanje preko Etherneta (PoE Out)

1

Digitalni ulaz

4

RS-232

1

RS-485

1

Fizičke karakteristike

Dimenzije [mm]

314 x 84 x 271

Masa [kg]

3,7

Kontrola

Opsežan web server za lokalnu i daljinsku kontrolu i monitoring

Primjenjivi standardi

Standardi mjerenja

EN50160, IEEE1159, IEEE519, IEC61000-4-15, IEC61000-4-30, razred A

EMC standardi

EN61326, CFR47FCC, CISPR11 Group 1, FCC PART 15 Subpart B, EN 61010-2, IEC61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-11

Standardi okoliša

IEC60068-2-1, 2, 6, 27, 30, 75

Standardi sigurnosti

EN61010-1:2001 2nd Edition

Opskrba napajanjem

Napon

Operacijski domet

100-260 V AC: 50/60 Hz, 100-300 V DC

Naponski kanali

4 (3 fazna + neutralni) + 1 istosmjerni

Nazivni otklon skale

1000 V

Pomoćno DC napajanje

48 V

Maksimalno vršno mjerenje

8000 V

Pomoćno napajanje

PoE u skladu s 802.3af

Ulazna impedancija

3 MΩ

Rezerva baterije

2 sata

Nesigurnost

0,1% nazivne vrijednosti

Vrijeme

Struja

Sat u realnom vremenu

±1 sekunda/24 sata

Strujni kanali

4(3 faze + nulvodič) + 1 istosmjerni (uzemljenje)

Sinkronizacijski uređaj

Nesigurnost

Strujni kanali od strujnih kliješta

I1-I4: 0-10 VPk, I5:0-3 VPk

GPS

100-200 µs

Nesigurnost

0,1% ± 0,1 mV

IRIG B

100-200 µs

Frekvencija

SNTP server

50-100 µs

Osnovna frekvencija

42,5 Hz do 69 Hz

DCF-77

±15 µs

Frekvencijska rezolucija

10 mHz

Uvjeti okoliša

Frekvencijska točnost

±10 mHz

Operacijska temperatura

0°C do 50°C

Specifikacije podložne potencijalnim promjenama bez prethodne najave

Temperatura skladištenja

-20°C do 60°C