Mjerenje kvalitete i ušteda električne energije

Sustav za uštedu električne energije - Equalizer

Hr sustav za ustedu elektricne energije Elspec 670

Sustav za uštedu električne energije - "Equalizer" je najbrži sustav na svijetu za poboljšanje kvalitete električne energije. Poboljšava sve parametre električne energije za dinamične jednofazne i trofazne tipove potrošača (simetrične ili nesimetrične). Sastoji se od elektronički upravljanog uklopnog sustava koji za vrijeme od 5 do 20 ms obavlja uklop bez prijelazne pojave, podržava stabilnost napona, filtrira harmonike i flikere te reducira strujne skokove. Odrađuje automatsko kalkuliranje faktora snage s točnim korigiranjem u svakoj periodi. Uklop kondenzatora radi u prolazu kroz nulu kako bi osigurao najmanje moguće naprezanje sustava i sigurnu korekciju jalove snage. Kolebanje napona te utjecaj flikera svodi na minimum te osigurava uštedu električne energije. Vijek trajanja mu je dugačak, a cijena održavanja minimalna. Nema graničnu vrijednost kompenzacije jalove snage, odnosno fleksibilnog je dizajna i da se prilagoditi svakom potrošaču s obzirom na njegove potrebe.

SUSTAVI ZA UŠTEDU ELEKTRIČNE ENERGIJE U PRIMJENI

- UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE

Jedan od najistaknutijih primjera kod kojih Equalizer ostvaruje najveću uštedu jest industrija kod koje se koriste uređaji za zavarivanje. Upotrebom sustava za uštedu električne energije smanjuje se negativan efekt titranja napona te se stabilizira napon u mreži. Kvaliteta zavarivanja se ovako povećava te se opremi produljuje vijek trajanja. Troškovi održavanja su manji, a proizvodni output raste.

- LUKE I BRODOGRADILIŠTA

Sljedeći primjer velikih prednosti koje se postižu s Equalizerom jesu luke i brodogradilišta kod kojih se koriste velike dizalice. Upotrebom sustava za uštedu električne energije smanjuje se kolebanje napona i struja potrebna za rad dizalica. Sniženom strujom osiguravaju se i niži gubici te se ostvaruju značajnije uštede električne enerije.

- TVORNICE ZA OBRADU PLASTIKE

Dobar primjer na kojem se još može pokazati djelovanje Equalizera jesu tvornice u kojima se obrađuje plastika. Kako Equalizer nudi stabilizaciju napona i struja u svakoj periodi, osigurava se stabilniji i kvalitetniji rad cjelokupnog pogona. Ne može doći do situacija u kojima se zbog nepovoljnih mrežnih uvjeta mora zaustaviti pogon i otopljena plastika ostaviti da se hladi unutar dijelova pogona ili da se kasnije mora ponovo zagrijavati. Ovaj problem bi doveo do visokih troškova čišćenja, gubitka sirovina, reducirane proizvodnje itd. Equalizer bi osigurao stabilan pogon i onemogućio bi pogonske probleme.

- VJETROPARKOVI

Sustav za uštedu električne energije svoju primjenu nalazi i u vjetroparkovima te omogućuje vjetroelektrani da radi u skladu s mrežnim pravilima. Također, pomaže konstantnoj opskrbi vjetroelektrane i korekcijama, koje vrši, osigurava idealni faktor snage za potrebe ostatka mreže. Nudi središnje rješenje za kompletan vjetropark, ali i individualno za pojedinačne vjetroagregate. Preko 1.000 sustava za uštedu električne energije je instalirano je u svjetskim vjetroparkovima.

Također, dodatni primjeri velike korisnosti Equalizera su svi veći potrošači kod kojih dolazi do oscilacija u potrebi za jalovom snagom, kolebanja napona, pokretanja većih motora itd. Neki od dodatnih primjera jesu bolnice, komercijalne zgrade, električni vlakovi, veliki brodovi.

Upravljačka jedinica Equalizera se temelji na tehnologiji digitalne obrade signala. Sadrži LCD zaslon rezolucije 160x128 piksela, dugotrajno LED stražnje osvjetljenje s FSTN tehnologijom, analogno/digitalne sustave, precizne algoritme upravljanja i raznovrsne mogućnosti komunikacije. Upravljačka jedinica nudi više modela konfiguriranja Equalizera koji se odabiru prema podatcima snimljenim kod potrošača na način da se potrošaču osigura najveća korisnost. Program konačnog postavljanja Equalizera je jednostavan za korištenje i prati sva mjernja. Ima 9 ulaznih kanala od kojih su 4 naponska (za zvijezda spojeve), 3 glavna strujna i 2 za unutarnje struje.

Uklopni sustav se sastoji od elemenata koji osiguravaju pouzdan i brz rad bez prijelazne pojave. Jednofazne, dvofazne ili trofazne elektroničke sklopke (poluvodič/poluvodič ili poluvodič/dioda) koriste se za svaku grupu kondenzatora. Uklopni način se posebno bira za svaki sustav Equalizera prema broju kondenzatorskih grupa, strujnim ili naponskim potrebama. Svaki Equalizer IP20/NEMA1 ormar izrađen je od čelika i epoksi plastificiranog dijela (RAL 7032).

Primjer svih bitnih informacija kod kupnje sustava za uštedu električne energije dan je u sljedećoj tablici:

Tip sustava

EQ

Potpuni Equalizer sustav

Ukupna snaga

 

Ukupna snaga u kVAr

Veličina koraka

 

Veličina koraka u kVAr (promjenjiva rezolucija)

Broj grupa

 

Broj grupa (fizički, maksimalno 12)

Nazivni napon

 

Nazivni linijski napon u voltima

Nazivna frekvencija

 

Nazivna frekvencija u Hz (50 ili 60 Hz)

Reaktivni postotak

PO i P#

Ograničavanje samo udarnih vrijednosti

Posotak kapaciteta, primjer: P7=7%

Topologija mreže

D

W

V

S

Trukut spoj - 3 žice

Zvijezda spoj - 4 žice

Zvijezda spoj - 3 žice

Jedna faza

Zaštitna grupa

F

M

Grupe zaštićene osiguračima

Grupe zaštićene MCCB-om

Kabelsko povezivanje

C

S

M

Jedna točka s integralnim prekidačem

Jedna povezna točka

Više poveznih točaka

Kabelski ulaz

T

B

A

L
R

Gornji kabelski ulaz

Donji kabelski ulaz

Gornji i donji kabelski ulaz

Kabelski ulaz s lijeve strane

Kabelski ulaz s lijeve strane

Informacije važne za upravljačku jedinicu dane su u sljedećoj tablici:

Parametar

Faze

Opterećenje

Mjerenje

2

3

Frekvencija

Fazna struja
Nulta struja
Linijska struja
Fazni napon
Nulti napon
Linijski napon

Zajednička

L1, L2, L3
Nulta
L1-2, L2-3, L3-1
L1, L2, L3
Nulti
L1-2, L2-3, L3-1

Mreža
Mreža, teret, kap.
Mreža
Mreža, teret
Mreža
Mreža
Mreža

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Djelatna snaga(kW)
Jalova snaga(kVAr)
Prividna snaga(kVA)
Faktor snage

L1, L2, L3, ukupno
L1, L2, L3, ukupno
L1, L2, L3, ukupno
L1, L2, L3, ukupno

Mreža
Mreža, teret, kap.
Mreža, teret, kap.
Mreža, teret, kap.

X
X
X
X

X
X
X
X

Vrijeme korištenja
Djelatna energija(kWh)
Jalova energija(kVArh)


Ukupno
Ukupno


Mreža
Mreža


X
X


X
X

THD fazne struje
THD nulte struje
THD linijske struje
THD faznog napona
THD nultog napona
THD linijskog napona

L1, L2, L3
Nulta
L1-2, L2-3, L3-1
L1, L2, L3
Nulta
L1-2, L2-3, L3-1

Mreža, teret, kap.
Mreža
Mreža, teret
Mreža
Mreža
Mreža

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Harmonici fazne struje
Harmonici nulte struje
Harmonici linijske struje
Harmonici faznog napona
Harmonici nultog napona
Harmonici linijskog napona

L1, L2, L3
Nulta
L1-2, L2-3, L3-1
L1, L2, L3
Nulta
L1-2, L2-3, L3-1

Mreža, teret, kap.
Mreža
Mreža, teret
Mreža
Mreža
Mreža

 

X
X
X
X
X
X

Valni oblici fazne struje
Valni oblici nulte struje
Valni oblici linijske struje
Valni oblici faznog napona
Valni oblici nultog napona
Valni oblici linijskog napona

L1, L2, L3

Nulta

L1-2, L2-3, L3-1

L1, L2, L3

Nulta

L1-2, L2-3, L3-1

Mreža, teret, kap.

Mreža
Mreža
Mreža
Mreža
Mreža

 

X
X
X
X
X
X

Sustavsko praćenje

Praćenje događaja

 

 

X
X

X
X