Priprema kompr. zraka

Kada se komprimirani zrak"opušta ", oslobađa se energija . Oslobođena energija može se koristiti za pokretanje pneumatskih cilindara.