Spojnice

Spojnice sa obostranim zatvaranjem prema ISO 7241-1

Beidseitig absperrende Kupplungen nach ISO 7241-1

Spojnice prema ISO 7241-1. za standardne izvedbe  -prilikom otvaranja su obadvije strane zaštićene, tako da je serija posebno prikladna za primjene sa tekućim medijima.

Dvoručno rukovanje

Područje primjene:
 -Posebno prikladne za tekuće medije i agresivne plinove

Spajanje: Utikač utisnuti u spojnu kutiju. Utikač se automatski uglavi.

Rastavljanje: Čahuru za deblokiranje, koja se nalazi na spojnoj kuti potisnuti unatrag, ventil spojnice se može odvojiti, obadvije strane su nepropusne.

Nazivne veličine
4,36,37,5111320