Centrifugalne samousisne pumpe

Varisco centrifugalne samousisne pumpe za onečišćene medije

Hr centrifugalne samousisne pumpe varisco

Serija J centrifugalnih samousisnih pumpi

Idealne za pumpanje tekućina sa suspendiranim krutim česticama.

Ove pumpe se posebno koriste u slučajevima gdje postoje poteškoće sa usisom.