Dozirna dodatna oprema

Dozirni rezervoari i zaštitne posude

sera dozirni rezervoari DTR konstruirani su tako da se na njih može ugraditi dozirna pumpa, mješač, sonde za mjerenje nivoa, ventil za drenažu i ostala dodatna oprema. 

 • PE-transparentno
 • zapremnine od 40l do 1000l
 • UV zaštita, prehrambena izvedba
 • sa litra skalom

U ponudi je i zaštitna kolektorska posuda koja se postavlja oko dozirnog rezervoara, da sprječi neželjeno istjecanje toksičnih tekućina.

Ručni mikser

Koristi se za razne potrebe mješanja i pripreme otopina u dozirnoj tehnologiji, pogotovo za tekućine koje su lako otopive.

Električni mikser

Izrađen od kvalitetnih materijala. Visoko pouzdan proizvod, radi čega se koristi u vrlo kompleksnim procesima i uvjetima rada. Može se upravljati eksternim elektro signalom ili ručno.

Koristi se pri regulaciji i nadzoru nivoa tekućine u dozirnoj posudi. Može biti izrađen od raznih materijala.

Ulagač suhih materijala

Ulagači se koriste za precizno doziranje praškastih materijala u posudu ili rezervoar, kao što su polimeri u praškastom obliku. Mogu biti integrirani u automatizirane procese.

Ventili

sera dozirni ventili služe za doziranje tekućina u procesni sustav. Istovremeno sprečavaju da se medij iz sustava vrati u dozirnu liniju.

 • max. protok 1500l/h, max. tlak 63 bar

sera nepovratni ventil - u sebi sadrži napregnutu oprugu koja potiskuje kuglu i sprječava da se medij vrati u suprotnom smjeru od smjera doziranja. Vertikalna instalacija. Također, u ponudi je i cilindrična izvedba.

 • max. protok 1500l/h, max. tlak 63 bar

sera membranski ventil za održavanje pritiska - ima funkciju stvaranja neophodne razlike u tlaku između potisne i usisne strane pumpe. Na taj način se osigurava definirani kontrapritisak i sprječava prekomjerno doziranje pod nepovoljnim uvjetima. 

 • max. tlak 10 bar

sera membranski otpusni (sigurnosni) ventil - ima funkciju sprječavanja pumpe i cijevnog sustava od neželjenog nadtlaka.

 • max. 10 bar

sera multifunkcionalni ventil MFV - predstavlja kombinaciju nekoliko funkcija u jednom uređaju koje su neophodne za dobre izvedbe manjih dozirnih pumpi. 

 • Protok max 50l/h, tlak max. 10 bar

sera usisni ventil 731-736 - obično se montira na usisnom crijevu ili cijevi i ima funkciju sprječavanja vraćanja usisanog medija nazad u rezervoar, što sprječava pojavu zraka na usisu pumpe.

 • max. 10 bar

sera ventilacijski (odzračni) ventil - služi za odzračivanje tijela pumpe prilikom puštanja u rad.

 • max. protok 190l/h, max. tlak 10 bar

Usisna cijev

sera - Usisne cijevi kotiste se za izvlačenje kemikalija iz bačvi ili IBC kontejnera. Integrirani usisni ventil sprječava curenje radnog medija iz cijevi. U ponudi je i opcija sa nivo prekidačem. 

Ublaživači pulsacija (akomulatori pritiska)

Koriste se u situacijama kada su dugi cjevovodi u sustavu, kako bi ublažili pulsacije na izlazu, smanjili vibracije i buku koje nastaju prilikom rada dozirnih pumpi. „sera“ ublaživači pulsacija izrađeni od visoko kvalitetnih materijala pružaju pouzdan rad bez curenja, za dugi vremenski period bez održavanja.

Postoje dvije izvedbe ublaživača, sa razdvojivom membranom (za tlakove do 180bar) i kompaktna verzija (za tlakove do 10bar). 

sera - Ublaživači pulsacija sa razdvojivom membranom

sera - Ublaživač pulsacije bez mogućnosti odvajanja membrane

Kuglični ventil

Kuglični ventil tip 8001 - 8009 se koristi u dozirnim sustavima za ručno podešavanje tj. propuštanje ili zatvaranje tijeka medija u cjevovodu. Mogućnost zaključavanja, protok medija je moguć u oba smjera.

Pomoćne posude / sifon posude

Posude za pomoć pri usisu ili sifonske posude se koriste kako bi se unaprjedile usisne izvedbe dozirne pumpe. Kao dodatak, sifon posude ili pomoć pri usisu kada je nivo tekućine udaljen od dozirne pumpe. U isto vrijeme ove posude predstavljaju ublaživač pulsacija na usisnoj strani, a pomaže i prilikom instalacije dozirnog sustava.