Višeslojna membranska pumpa sa elektronskim upravljanjem

Višeslojna membranska pumpa radi na istom principu kao uobičajena membranska pumpa, što znači da se membrana pokreće preko pogonske osovine i svojim osciliranjem transportira medij.

Primjenom višeslojne membranske pumpe moguće je riješiti kompliciranije zadatke doziranja jer se zbog signalizacije pucanja membrane (tlačna sklopka, manometar povećava sigurnost doziranja. Trajnost membrana u usporedbi sa jednoslojnim membranama je znatno veća.

  • kapacitet 0-1200l/h, maksimalni radni tlak 20Bar
  • materijali kao kod R409.2 i R410.2

  • ugrađeno nadgledanje puknuća prvog sloja membrane - vizualno standard ili električno kao opcija

Baureihe C 409.2-ML

max. 0-220 l/h, max. 20 bara,
samousisna, sigurna kod rada na suho, visoka pogonska sigurnost, integrirana elektronika

Baureihe C 410.2-ML

max. 0-1200 l/h, max. 16 bara,
samousisna, sigurna kod rada na suho, visoka pogonska sigurnost, integrirana elektronika