Višeslojna membranska pumpa sa elektronskim upravljanjem

Tip C 410.2-ML

Baureihe C 410.2-ML
 • Višeslojna membrana s nadgledanjem puknuća
 • Visoka pogonska sigurnost
 • Sigurnost kod rada na suho
 • Bez curenja
 • Gotovo bez održavanja
 • Visoka preciznost doziranja
 • Manualno podešavanje dužine hoda
 • Robusno metalno kućište 

Dodatno:

 • Rukovanje: Textdisplay, 3 LED´s, 4-tipke
 • Manualni pogon podešavanjem frekvencije
 • Eksterno upravljanje preko impulsnog ulaza
 • Eksterno upravljanje preko analognog signala (0/4..20 mA)
 • Doziranje šaržno (batch dosing)

Funkcije:

 • Izvještaj o smetnji u radu
 • Prikaz protoka
 • Dvofazni nivo kontrole

Ulazi/izlazi:

 • 3 digitalna ulaza: impuls, Extern Start, Extern Stop
 • Start Charge ili prespajanje na analogni ulaz
 • 2 digitalna izlaza: spreman za pogon, ukupne smetnje, signal podizanja,
 • Rad na suho, interna greška, nema protoka
 • Električni priključak: 2 m priključnog kabela sa utičnicom sa zaštitnim kontaktom
 • Pribor: 5 m upravljačkog kabela

Opcija: sa PROFIBUS DP sučeljem