Peristaltičke pumpe

PONNDORF peristaltičke pumpe su volumetrijske pumpe bez osovinske brtve i ventila.

Medij koji se transportira je u dodiru iskjučivo sa crijevom pumpe, a naizmjeničnim pritiskanjem crijeva pomoću PTFE rolera ili ekscentra stvara se vakuum za usisavanje medija i tlak za istiskivanje.

Crijeva su dostupna u slijedećim materijalima:
Prirodna guma, Ponnprene*, Perbunan*, EPDM
(*moguće dobiti sa FDA-certifikatom za primjenu u prehrambenoj industriji)

Trockenläufer

Samousisne pumpe
0 - 24.500 l/h, max. 4 bar
bez uljne kupke

Funktionsprinzip nasslaeufer klein freigestellt

Samousisne pumpe, sigurne u radu na suho
0 - 60.000 l/h, max. 15 bar
za visoke tlakove