Potopne pumpe

HENNLICH industrijska tehnika je eksluzivni zastupnik njemačke tvrtke HOMA za Republiku Hrvatsku.

Tvrtka Homa proizvodi kompletan program potopnih drenažnih i muljnih pumpi. Raspon ponude se kreće od manjih modela za kućnu upotrebu do velikih potopnih pumpi za industrijsku i komunalnu primjenu.

Potopne pumpe tvrtke HOMA primjenjuju se za prepumpavanje čiste, muljevite i otpadne vode.

Neke od primjena potopnih pumpi Homa:

  • u kanalizacijskim instalacijama za fekalne i druge otpadne vode
  • drenaža vode kod građevinskih iskopa i različitih građevinskih radova
  • industrijska primjena za industrijske otpadne vode
  • za otpadne vode onečišćene agresivnim medijima
  • kod obrane od poplava, za vatrogasnu namjenu, itd.
HOMA Flut-Set

Komplet pumpe, crijeva i košare

De schmutzwasserpumpe H106 H117

Količina dobave: max. 26 m³/h
Visina dizanja: max. 28,5 mWS
Slobodni prolaz: max. 10 mm

für Schmutzwasser und abrasive Medien

Količina dobave: max. 202 m³/h
Visina dizanja: max. 54 m
Slobodni prolaz: max. 35 mm

De schmutzwasserpumpe C240 WF Sensoflat

Količina dobave: max. 342 m³/h
Visina dizanja: max. 72 m
Slobodni prolaz: max. 18 mm

für den Einsatz im Brunnen

Količina dobave: max. 33 m³/h
Visina dizanja: max. 390 m
Slobodni prolaz: max. 0,1 mm

für chemisch aggressive Medien

Količina dobave: max. 120 m³/h
Visina dizanja: max. 90 m
Slobodni prolaz: max. 70 mm

für Medien mit groben Feststoffen

Količina dobave: max. 81 m³/h
Visina dizanja: max. 30 m
Slobodni prolaz: max. 65 mm

De efftec einzel

Količina dobave: max. 4.500 m³/h
Visina dizanja: max. 60 m
Slobodni prolaz: max. 220 mm

De schneidwerk abwasserpumpe grp16

Količina dobave: max. 31 m³/h
Visina dizanja: max. 69 m
impeler otvoreni višekanalni s rezačem