Pumpe za čistu i otpadnu vodu

Serija C 80 W

De schmutzwasserpumpe C80

Kapacitet: max. 3 m³/h
Visina dizanja: max. 4 m
Otvoreni tip impelera
max. slobodni prolaz krutih čestica: 1 mm
max. temperatura: 35 °C / 60 °C kratkotrajno

Kućište pumpe i impeler od kompozitnog plastičnog materijala.
Kućište motora nehrđajući čelik.
Elastomeri NBR.