Pumpe za čistu i otpadnu vodu

Serija CR 252

De CR253WA

Pumpa za drenažnu i otpadnu vodu
Opcija pumpe model A s plovkom i standarni model bez plovka

Kapacitet: max. 9 m³/h
Visina dizanja: max. 8 m
Otvoreni tip impelera
max. slobodni prolaz krutih čestica: 10 mm
max. temperatura: 35 °C / 60 °C kratkotrajno

Kućište pumpe i impeler od nehrđajućeg čelika
Kućište motora nehrđajući čelik.
Elastomeri NBR.