Pumpe za otpadnu vodu i abrazivne medije

Pumpe serije H su namijenjene za otpadne vode koje u sebi sadrže abrazivne čestice (pijesak i slično). Primjenu nalaze u svim granama industrije, kao i u građevinarstvu, kod građevinskih iskopa. U sklopu serije H nalaze se i pumpe tipa FW-TP, koje su posebno napravljene za vatrogasnu primjenu.

Baureihe H 82, H 16

max. 25,6 m³/h, max. 13,8 mWS
otvoreni impeler

Baureihe H 119, H 121

max. 61,9 m³/h, max. 21,2 mWS
otvoreni impeler

De HBP 507 01

max. 24,6 m³/h, max. 16 mWS
otvoreni impeler

Baureihe H 500, H 700

max. 351,6 m³/h, max. 72 mWS
otvoreni impeler

Baureihe FW-TP

max. 75,6 m³/h, max. 23,5 mWS
otvoreni višekanalni impeler