Pumpe za ispitivanja (test pumpe)

Idealan partner za primjenu u radionici i na gradilištu!

URACA ispitne pumpe koriste se u kemijskoj industriji, sanitarijama, solarnoj gradnji i grijanju - svugdje gdje cjevovodi, armature, spremnici itd. moraju biti apsolutno zabrtvljeni (nepropusni)!

  • robusne
  • višenamjenske
  • stabilan spremnik (rezervoar)
  • pokretne (mobilne) ili stacionarne
motorbetriebene Prüfpumpen

Max. tlak: do 1.000 bara
Max. kapacitet: do 163 l/min

Handprüfpumpen

Max. pritisak: do 3.000 bar
Max. kapacitet: do 79 cm³/hod