Pumpe za pretakanje

Njemačka tvrtka Grün proizvodi širok program pumpi za pretakanje različitih medija.

Ovisno o materijalu izrade i tipu rotora, pumpe se mogu koristiti za neutralne, agresivne, viskozne i zapaljive tekućine.

Plastični materijali PP i PVDF se koriste za agresivne medije, npr. kiseline i lužine, nehrđajući čelik 1.4571 se koristi za blago agresivne i za zapaljive tekućine, a aluminijska slitina se koristi za neutralne medije, kao npr. različita motorna ulja.

Pumpe pužne izvedbe se koriste za različite viskozne medije viskoziteta do cca. 100000mPas.

Karakteristike & prednosti Grün pumpi za pretakanje:

  • Robusna sponica i vratilo
  • Visokokvalitetni materijali
  • Nova tehnologija bez brtvi za standardne modele
  • Bez kotrljajućih ležajeva u cijevi pumpe
  • Jednostavno razdvajanje pumpe od motora
  • Opcionalno magnetna spojnica za hermetički zatvorene pumpe
  • Jednostavna upotreba
  • Pumpe su pogodne za čišćenje i ispiranje
  • Varijanta sa polugom za miješanje i potuno pražnjenje posude

U slučaju Grün-a, pod pojmom pumpa uvijek podrazumijevamo sklop koji se sastoji od cijevi koja se uroni u medij i motora koji se na različite načine pričvrsti na cijev. Unutar cijevi se nalazi impeler (aksijalni ili radijalni) kod pumpi s impelerom ili puž sa gumenim ili teflonskim statorskim dijelom kod pužnih pumpi. Ovisno o tekućini koja se pretače, vrši se i odabir radnog kola.

Fasspumpe Axiallaufrad
Aksijalno radno kolo
Fasspumpe Radiallaufrad
Radijalno radno kolo
Fasspumpe Förderschnecke
Zavojno (spiralno) radno kolo 
Za veće protoke (kapacitete) i tekućine niskog viskoziteta / pogodno za brzo pretakanje

Stadnardno sa tri stupnja / idealno za veće visine dizanja/ dodavanjem dodatnih stupnjeva, pritisak se može još više povećati 

Koristi se za srednje viskozne tekućine / max viskozitet 1.500 mPas 

Osim pumpi, nudimo i kompletne setove (pumpa, motor, crijevo, pištolj) za pretakanje tekućina iz bačvi ili IBC kontejnera.

Fasspumpen aus Kunststoff

Količina dobave: max. 175 l/min, Visina dizanja: max. 22 m
Viskozitet: max. 500 mPas

Fasspumpen aus Metall

Količina dobave: max. 175 l/min, Visina dizanja: max. 17 m
Viskozitet: max. 800 mPas
ATEX-izvedba

Mischpumpen

Količina dobave: max. 145 l/min, Visina dizanja: max. 21 m
Viskozitet: max. 800 mPas

Dickstoff- und Exzenterschneckenpumpen

Količina dobave: max. 50 l/min, Visina dizanja: max. 12 bar
Viskozitet: max. 100.000 mPas

DIE handliche Fasspumpe für viele Anwendungen

Laboratorijska pumpa
Količina dobave: 0-30 l/min, Snaga motora: max. 160 W