Laboratorijske pumpe

DIE handliche Fasspumpe GLP 25

Pumpe za pretakanje za primjenu u labaratoriju
Protok: 0-30 l/min
Snaga: max. 160 Watt