Pužne pumpe za viskozne tekućine

Pužne pumpe se koriste za prepumpavanje medija viskoziteta do cca 100.000 mPas

Dickstoffpumpe mit starrer Verbindung

Količina dobave: max. 50 l/min, visina dizanja: max. 12 bar
Viskozitet: max. 100.000 mPas

Dickstoffpumpe mit Schnellwechselkupplung (SWK)

Količina dobave: max. 50 l/min, Visina dizanja: max. 12 bar
Viskozitet: max. 100.000 mPas