Servis za pumpe

 

Osim usluge montaže pumpe i puštanja u rad, naš tim za pumpe pruža usluge kompletnog servisa za dozirne, membranske, klipne i visokotlačne pumpe, ali i spiralne te visokotlačne strojeve za čišćenje i odštopavanje odvoda i kanalizacije.

Za detaljnije informacije o servisu pumpi, molimo kontaktirajte nas na broj 01/3874 334 ili na e-mail: hennlich@hennlich.hr!