Sinusne pumpe

Princip rada WATSON MARLOW MASOSINE pumpe je genijalno jednostavan.
Rotor je u obliku sinusoide i pri rotaciji rotor sa statorom naizmjenično otvara i zatvara četiri komore unutar kojih se transportira medij.

Karakteristika ove pumpe je vrlo nježno prepumpavanje medija bez pulsacija, tako da pumpa može uspješno i bez oštećenja pumpati i najosjetljivije medije kao npr. sir u zrnu, jogurte sa komadima voća, itd.

Mogu se pumpati neviskozni mediji i izrazito viskozni mediji, viskoziteta od 1cP do 8miliona cP.

Najčešća upotreba je u prehrambenoj industriji, a pumpa je pogodna za CIP i SIP.

Hr sinusne pumpe Masosine Certa

Najčišća pumpa
Kapacitet: max 40.000 l/h
Tlak: max 15bar

Sinuspumpe Baureihe SPS

Štiti proizvod, male pulsacije, samousisna
max. 100.000 l/h, max. 15 bara