Visokotlačne pumpe

U području visokotlačnih pumpi surađujemo sa dva renomirana proizvođača visokotlačnih pumpi - tvrtkama CAT i URACA.

Tvrtka CAT u ponudi ima visokotlačne klipne triplex pumpe tlakova do cca 400 bara, a tvrtka URACA triplex klipne pumpe tlakova do 3200 bara.

CAT pumpe se najčešće koriste u raznim agregatima i uređajima za visokotlačno pranje u industriji, iako se koriste svugdje gdje je potrebno podići medij na viši tlak, kao npr. u reverznoj osmozi mora, transportu medija na veće visine i udaljenosti, ubacivanju (injektiranju) medija u određeni proces pod visokim tlakom, hidrostatskim ispitivanjima, različitim odštopavanjima cijevi, itd.

Rezervni dijelovi za CAT visokotlačne pumpe dostupni su odmah sa našeg skladišta!

URACA pumpe se rade za tlakove od cca 100 bara do cca 3000 bara i mogu se koristiti za sve namjene kao i CAT pumpe, a uz to za se mogu koristiti i za vodena rezanja, demoliranje betona, industrijska čišćenja cijevi i tankova na znatno višim tlakovima, hidrostatska ispitivanja ze veće tlakove, deskaliranje, injektiranje, odštopavanja kanalizacija, itd.

Uz pumpe i standarnde agregate, možemo ponuditi i agregate na zahtjev, sa kompletnom opremom potrebnom za siguran rad.

Hochdruck-Plungerpumpen

max. tlak: do 690 bar
max. količina dobave: do 284 l/min

Hochdruck-Kolbenpumpen

max. tlak: 345 bar
max. količina dobave: 200 l/min

Hochdruck-Aggregate

Visokotlačni agregati po narudžbi kupca
Električni ili dizelski pogon

CAT-Kolbenpumpen

max. tlak: do 345 bara
max. kapacitet: do 200 l/min