CAT - klipna (plunger) pumpa

URACA - Pumpe za čišćenje

URACA-Reinigungspumpen

Pumpe visokog tlaka za čišćenje od URACA imaju robusnu i fleksibilnu konstrukciju.

P3-10

"Velika mala" za sve vrste čišćenja.

max. pogonska snaga

max.  tlak

max. kapacitet

38 kW

1.000 bara

 163 l/min kod 125 bara
20 l/min kod 1.000 bara

 

KD 708

"Pouzdana" za čišćenje pod visokim tlakom i čišćenje kanala

max. pogonska snaga

max.  tlak

max. kapacitet

75 kW

1.200 bara

295 l/min kod 135 bara
30 l/min kod 1.200 bara  

 

KD 716

"Legenda" za sve vrste čišćenja i primjene u industriji.

max. pogonska snaga

max. tlak

max. kapacitet

110 kW

2.800 bara

391 l/min kod 140 bara
15,5 l/min kod 2.800 bara

 

P3-45

"Premijum-klasa" za sve vrste čišćenja, posebno za čišćenje kamenca.

max. pogonska snaga

max. tlak

max. kapacitet

135 kW

250 bara

473 l/min kod 150 bara
292 l/min kod 250 bara

 

KD 724

"Univerzalna" KD 724 pogodna je za horizontalnu i za vertikalnu primjenu.

max. pogonska snaga

max.  tlak

max. kapacitet

170 kW

2.800 bara

548 l/min kod 170 bara
28 l/min kod 2.800 bara

 

KD 725

"Puna snage" KD 725 pogodna je za horizontalnu i za vertikalnu primjenu.

max. pogonska snaga

max. tlak

max. kapacitet

270 kW

2.800 bara

642 l/min kod 225 bara
  32 l/min kod 2.800 bara

 

P4-70

P4-70 je vrlo laka za održavanje

max. pogonska snaga

max.  tlak

max. kapacitet

440 kW

2.800 bara

950 l/min kod 250 bara
56 l/min kod 2.800 bara

 

P5-70

P5-70 je vrlo laka za održavanje.

max. pogonska snaga

max. tlak

max. kapacitet

550 kW

2.800 bara

1.190 l/min kod 250 bara
70 l/min kod 2.800 bara