Električne membranske pumpe

Ova tehnologija crpke posebno je dizajnirana za univerzalne primjene koji zahtijevaju niski tlak - do 6 bara. DELLMECO DME je elektromehanički pogonjena membranska pumpa koja je energetski učinkovita. Pumpa je kompaktna, specijalni dizajn ne zahtijeva hidrauličke tekućine i može se opremiti posebnom opremom, kako bi bila prikladna za pružanje performansi bilo koje primjene.