Električne membranske pumpe

Metalne membranske pumpe

De elektrischeDoppelmembranpumpe EM

Industrijske crpke sa metalnim kućištem otporne su na abrazivne medije. Ove pumpe prikladne su za transport kemikalija, otapala, ulja i lakova. Osim nježnog rukovanja materijalom, ove membranske pumpe  impresioniraju svojom niskom potrošnjom zraka. Metalne pumpe mogu raditi na temperaturama od -40 ° C do + 120 ° C i podnijeti tlak do 6,0 bar. Zahvaljujući glatkoj površini membrane, nije potreban vijak sa membranom.

Primjena: 

  • Tretman otpadnih voda
  • Industrija keramike
  • Površinskke tehnologije
  • Brodogradnja
  • Automobilska industrija
  • Strojna obrada
  • Industrija papira
  • Industrija boje i lakova