Električne membranske pumpe

Plastične membranske pumpe

De kunststoffDoppelmembranpumpe

Kućište pumpe izrađeno je od PE, PTFE, PP ili PVDF i stoga otporno na gotovo sve kemikalije. Zahvaljujući glatkoj površini membrane, ova tehnologija pumpe omogućuje posebno lagano rukovanje materijalom. Ove dvostruke membranske pumpe su posebno otporne i mogu raditi pri temperaturama od -40 °C do + 120° C. Pored toga, podnose tlak do do 6,0 bar. Viskoznost medija do maks. 20.000 mPas.

Primjena: 

  • Kemijska i farmaceutska industrija
  • Rafinerije
  • Elektrane
  • Tretman otpadnih voda